Wie zijn wij

Waar staat NBPM voor

De NBPM is opgericht om te zoeken naar gezamenlijkheid in de manier van werken als mentor en om de kwaliteit van het professionele mentorschap vorm te geven. Er was namelijk voor velen onduidelijkheid over de taken van een professioneel mentor, en allerlei vragen over wat een mentor nu wel of niet doet. Ook was er onduidelijkheid over de eisen waaraan een professionele mentor moet voldoen. De leden die bij de NBPM zijn aangesloten staan voor kwaliteit in hun werkzaamheden als mentor.

Ontstaan NBPM

In het voorjaar van 2009 hebben Patricia van Grieken en Yvonne Rijnsdorp contact gezocht met andere professionele mentoren. Dit om met elkaar kennis te maken, met elkaar van gedachten te wisselen, maar zeker niet als laatste om te kijken of ze tot een gezamenlijkheid kunnen komen en te onderzoeken waar zij als professioneel mentor tegen aanlopen. Kees Blankman, docent familie recht aan de VU te Amsterdam, met een specialisatie op het gebied van bewindvoering, mentorschap en curatele, heeft Yvonne en Patricia geholpen om een eerste kennismakingsdag te organiseren. Deze heeft plaats gevonden op 3 november 2009 in de VU te Amsterdam. Er was een hoge opkomst en een enthousiasme onder de collegae over de eerste bijeenkomst. Vanuit deze dag hebben zich een aantal werkgroepen gevormd die bepaalde onderwerpen uitgediept hebben.

In de volgende bijeenkomst van 23 maart 2010 zijn deze onderwerpen besproken. Tevens was de komende wetswijziging een punt van discussie. Om in gezamenlijkheid op het voorgenomen wetsvoorstel te reageren is besloten om een Nederlandse Vereniging voor Professionele Mentoren op te richten, zodat aanvullingen op de wetswijziging namens de verenging i.o. aan de Minister van Justitie kon worden gezonden. In de vergadering is Yvonne Rijnsdorp tot voorzitter aangewezen en Patricia van Grieken tot secretaris/penningmeester.

Het bestuur van de vereniging i.o. heeft hierna besloten om de vereniging een formeel karakter te geven en heeft er een officiƫle vereniging van gemaakt.

Op 12 oktober 2010 zijn de concept statuten van de vereniging met de toekomstige leden besproken. Deze zijn terug gekoppeld naar de notaris. Uiteindelijk zijn de statuten op 28 december 2010 bij de notaris getekend. De NBPM is een feit.

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL