Ledenvoordeel

Beroepsaansprakelijkheid

U kunt voor het afsluiten van een Beroeps aansprakelijkheidsverzekering gebruik maken van collectiviteitskorting bij voldoende aanmeldingen.

Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Henst & Lunsen Assurantieadviseurs B.V.
0342-401945

Zij zijn onder andere gespecialiseerd in BAV en AOV verzekeringen.

Deskundige verklaring

Het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren verplicht professionele mentoren regelmatig een verslag uit te brengen waaruit blijkt in hoeverre zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. In het “Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM” van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) wordt aangegeven wanneer en welke documenten u dient aan te leveren. In dit protocol vindt u daarvoor de vereiste documenten. Zo moet u jaarlijks een “Eigen verklaring mentor” èn een “Rapport van feitelijke bevindingen” aanleveren. Het rapport van feitelijke bevindingen dient te worden opgemaakt door een AA accountant of een door de Rechtbank benoemde deskundige. Daarnaast moet er één keer per twee jaar een financieel jaarverslag/jaarrekening mèt een Samenstellingsverklaring opgemaakt door een AA accountant, te worden aangeleverd.

De NBPM heeft bij de onderstaande, door de rechtbank benoemde, deskundigen korting voor jullie weten te bedingen.
De kosten bedragen voor niet leden 475,00 euro ex BTW en voor leden 450,00 ex BTW.

Accountantsverklaring

Met het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren zijn mentoren verplicht om een keer in de twee jaar een jaarrekening en samenstellingsverklaring van een Accountant aan de rechtbank/ kwaliteitsbureau te overleggen.

Het bestuur NBPM heeft met Meeuwsen en Ten Hoopen Accountants een afspraak kunnen maken over een kortingspercentage voor leden van het NBPM van 5 % op de afname die een lid doet.  Hierbij gaat men uit van ordentelijke aanlevering van stukken en verwerking van administratie in een boekhoudpakket waaruit bij voorkeur een auditfile gegenereerd kan worden.

MTH hebben kantoren in een groot deel van Nederland, waar dit niet het geval is kunnen zij mentoren in contact brengen met kantoren welke onder dezelfde condities werken.

Een lid welke gebruik hiervan wil maken maakt zich bekend als zodanig bij MTH deze zal dan in contact gebracht worden met MTH accountants die op de hoogte zijn van de eisen die aan mentoren gesteld worden.


MTH Accountants & Adviseurs
Blankenstein 230-3, 7943 PG Meppel
Postbus 1017, 7940 KA Meppel
T: 0522 – 252727
F: 0522 -262606
E: [email protected]
I: www.mth.nl

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL