Ledenvoordeel

Als lid van de NBPM heeft u de volgende voordelen:
Mentorcafé: in iedere regio worden mentorcafé’s gehouden. Hier ontmoet u mentoren om samen een casus te bespreken (intervisie). Ook worden er actuele thema’s besproken; wordt er gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur gegeven en worden gezamenlijke instellingen bezocht.

ALV: 2x per jaar is er een ontmoeting met alle aangesloten mentoren en het bestuur. Hier wordt terugkoppeling gegeven van landelijke activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van mentorschap.

Deskundigheidsbevordering: in aansluiting op de ALV is er een minisymposium met een (actueel) onderwerp waarbij inhoudelijk of overkoepelend wordt ingegaan op actualiteiten of problematieken die relevant zijn voor mentoren.

Forum: Op het forum worden allerlei relevante vragen/problemen gedeeld. Er zijn veel ervaren mentoren die hun kennis delen.

Actueel nieuws: hier worden de actuele ontwikkelingen, formulieren en standpunten gedeeld met de leden.

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL