Klachtenreglement

Vanaf 1 april 2024 kunnen cliënten van mentoren, aangesloten bij Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM), klachten voorleggen aan klachtencommissie NBPM.

Mentoren van de NBPM moeten voldoen aan de normen in het besluit kwaliteitseisen Curatoren, bewindvoerders en mentoren. Tot die eisen behoort, dat men een regeling heeft voor het behandelen van klachten.

De Landelijke Klachtencommissie is bedoeld om klachten nogmaals voor te kunnen leggen, als de reactie van de mentor op de klacht niet bevredigend is.

De commissie doet op onafhankelijke wijze uitspraak en kan aanbevelingen doen aan de mentor. Die moet deze aanbevelingen dan opvolgen of anders tenminste motiveren waarom niet, en de commissie hierover informeren. De commissie kan ook aanbevelingen doen aan  NBPM, om bepaalde kwaliteitsaspecten extra aandacht te geven. NBPM beoogt hiermee extra borging en bevordering van de kwaliteit te realiseren.

Indien u een klacht wilt voorleggen aan de klachtencommissie, kunt u dit doen via het klachtenformulier.

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL