Klachtenreglement

Mentorschap Nederland en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren faciliteren gezamenlijk met een Landelijke Klachtencommissie Mentoren.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen cliënten van mentoren, aangesloten bij Mentorschap Nederland (MN) en Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM), klachten voorleggen aan een door deze organisaties samen ingestelde Landelijke Klachtencommissie Mentoren.

Mentoren van MN en NBPM moeten voldoen aan de normen in het besluit kwaliteitseisen Curatoren, bewindvoerders en mentoren. Tot die eisen behoort, dat men een regeling heeft voor het behandelen van klachten.

De Landelijke Klachtencommissie is bedoeld om klachten nogmaals voor te kunnen leggen, als de reactie van de mentor op de klacht niet bevredigend is.

De commissie doet op onafhankelijke wijze uitspraak en kan aanbevelingen doen aan de mentor en/of stichting mentorschap. Die moet deze aanbevelingen dan opvolgen of anders tenminste motiveren waarom niet, en de commissie hierover informeren.
De commissie kan ook aanbevelingen doen aan MN en/of NBPM, om bepaalde kwaliteitsaspecten extra aandacht te geven.
MN en NBPM beogen hiermee extra borging en bevordering van de kwaliteit te realiseren.

Indien u een klacht wilt voorleggen aan de klachtencommissie, kunt u dit doen via het digitaal Klachtenformulier Landelijke Klachtencomissie Mentoren.

Beroepsvereniging NBPM is de organisatie van professionele mentoren voor wie het bieden van mentorschap hun beroep is. NBPM heeft 185 leden ten behoeve van 5300 cliënten.

Mentorschap Nederland is de vereniging van het landelijk dekkend netwerk van 11 stichtingen die professioneel mentorschap bieden op basis van vrijwillige inzet. Bij de regionale stichtingen zijn 2000 mentoren actief ten behoeve van 2400 cliënten.

Naast cliënten aan wie professioneel mentorschap wordt geboden, zijn er nog veel mensen voor wie een familielid als mentor is benoemd. Naar schatting vinden er jaarlijks 8000 benoemingen plaats. Dit aantal is afgelopen jaren gegroeid.

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL