Contact

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: A. Jonker ([email protected])
Penningmeester: A. van Rijswijk  ([email protected])
Deskundigheidsbevordering: A. Verdeuzeldonk ([email protected])
Communicatie: ([email protected])
Algemeen bestuurslid: R. Verelzen: ([email protected])

Esther Nusz verzorgt de secretariele ondersteuning ([email protected])

Contact formulier