Contact

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: A. Jonker
Penningmeester: T. van Zanten
Deskundigheidsbevordering: A. Verdeuzeldonk
Communicatie: M. Verdenius
Algemeen bestuurslid: R. Verelzen

Esther Nusz verzorgt de secretariele ondersteuning ([email protected])

Contact formulier