LOVCK

Het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) doet aanbevelingen aan kantonrechters belast met de behandeling van
bewindzaken. Voorstellen voor aanbevelingen doet de Expertgroep Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap (CBM). Deze expertgroep is belast met advisering op het gebied van CBM aan het LOVCK, mede met het oog op gewenste uniformering in de rechtstoepassing binnen de verschillende rechtbanken.

Deze aanbevelingen strekken landelijk, dus dient voor alle rechtbanken tot uitgangspunt, waarvan echter in bijzondere gevallen kan worden afgeweken.

De expertgroep is aanspreekbaar voor kantonrechters voor vragen op het gebied van CBM. Het LOVCK&T zal het uitwisselen van ervaringen met deze aanbevelingen tussen de verschillende rechtbanken stimuleren.

Met deze aanbevelingen zijn de vragen die in de bewindspraktijk kunnen rijzen niet uitputtend behandeld. Periodiek worden de aanbevelingen geƫvalueerd en aan de hand van de bevindingen zo nodig aangevuld of bijgesteld. Door publicatie van de bijgewerkte aanbevelingen vervallen de vorige versies.

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL