Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: A. Jonker

Penningmeester: T. van Zanten

Deskundigheidsbevordering: A. Verdeuzeldonk

Communicatie:  M. Verdenius

Algemeen bestuurslid: R. Verelzen:

Esther Nusz verzorgt de secretariële ondersteuning ([email protected])

Om toe te treden aan het bestuur dient men zich te voldoen aan het toetredingsreglement bestuur.

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL