Tarieven

Wat kost een professioneel mentor en wie betaalt dat?

Elk jaar wordt door de rechtspraak vastgesteld in hoeveel uren en tegen welk tarief een professioneel mentor zijn werk goed zou moeten kunnen uitvoeren.  Voor 2020 zijn er voor uitvoering van het mentorschap 17 uur of (indien mogelijk) tenminste zes contactmomenten per jaar vastgesteld. Het tarief voor 2020 is vastgesteld op € 1.153,- excl. btw. Voor jongeren van 18 tot en met 23 jaar is het aantal uren vastgesteld op 23 uur tegen een hoger tarief (1.492,- excl. btw). De cliënt dient zelf de kosten te dragen. Bij te weinig inkomen kan bijzondere bijstand aangevraagd worden.

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL