Wat doet een professioneel mentor

Wat is een professioneel mentor?

Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger en (niet-vermogens)rechterlijke belangenbehartiger voor een volwassene, die niet goed (meer) voor zichzelf kan opkomen. Een mentor neemt (zo veel mogelijk) samen met de cliënt de beslissingen aangaande de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en gaat daarbij uit van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van de cliënt.

Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een professioneel mentor en een vrijwillige of familie mentor. Een professioneel mentor heeft meerdere cliënten, tenminste drie, terwijl een vrijwillige of familie mentor meestal maar voor één persoon mentor is. Professionele mentoren moeten voldoen aan kwaliteitseisen en worden daarop jaarlijks gecontroleerd. Hierover kunt u meer lezen bij www.rechtspraak.nl onder Besluit Kwaliteitseisen Curatele, Bewind en Mentorschap.

Wie krijgt een mentor?

Voor mensen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen kan mentorschap worden aangevraagd bij de rechtbank. Het gaat dan vaak om mensen met een verstandelijke beperking, mensen met cognitieve en geheugenproblemen, zoals dementie/alzheimer en om mensen met psychiatrische problemen.

Wat doet een professioneel mentor?

Een mentor neemt (zoveel mogelijk) samen met de cliënt beslissingen over:

  • alles wat betrekking heeft op verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding;
  • keuze van woonplek, werk- en/of dagbesteding;

en voert namens de cliënt overleg en evaluatiegesprekken met zorgaanbieders, hulpverleners, behandelaars en eventueel bewindvoerder. Om de cliënt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en zijn belangen te behartigen, moet een professioneel mentor zijn cliënt natuurlijk goed (leren) kennen en in contact met hem staan.

Wat doet een professioneel mentor niet?

Een professioneel mentor biedt geen directe hulp of begeleiding, dus:

  • niet mee naar ziekenhuis/huisarts/oogarts etc.;
  • niet kopen van kleding, verzorgingsproducten, huisraad etc.;
  • niet verzorgen van aanvraag of verlening van ID/paspoort;
  • niet wegbrengen naar of ophalen van vakantieadres of vrijetijdsactiviteiten etc.;
  • niet regelen van uitvaart/crematie.

De professionele mentor heeft een regiefunctie, en kan wel betrokken worden bij het (laten) organiseren van bovenstaande zaken.

Klik hier voor een Steffie over mentorschap.

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL