Contributie

De contributie voor de leden betreft in 2020 225 euro per jaar.

Voor aspirant-leden bestaat de contributie uit 1/12 deel van de jaarlijkse contributie vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het lopende kalenderjaar én € 50,– voor deelname aan het kennismakings- en scholingsdagdeel van de NBPM.

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL

IK WIL
LID WORDEN

LEDEN
VOORDEEL