Welkom op de website van NBPM

NBPM staat voor Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren.

Op deze site kunt u informatie vinden over wie wij zijn, waar wij voor staan, tarieven van het mentorschap en kwaliteitseisen van het mentorschap, de gedragscode, taken en bevoegdheden en het beroepsprofiel.

U kunt zich als professioneel mentor als lid aanmelden als u aan de eisen van de vereniging voldoet. Echter u kunt ook via "waar vindt u onze leden?" een professionele mentor vinden bij u in de buurt.

U kunt nu ook donateur worden van onze vereniging.

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen door het contactformulier in te vullen en te versturen.

 

NBPM | Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen mentorschap

 

De Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Mentoren (NBPM) streeft er naar dat haar leden een hoge kwaliteit van dienstverlening leveren. De NBPM “legt de lat hoog”. Samen met haar leden zijn een aantal kwaliteitsnormen geformuleerd waaraan professionele mentoren, die lid willen worden moeten voldoen. Deze kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in het document kwaliteitseisen NBPM. 

De kwaliteitseisen van de NBPM zijn vergelijkbaar met de wettelijke kwaliteitseisen waaraan iedereen die als professioneel mentor aan de slag wil, dient te voldoen. Uitzondering hierop is dat de werkervaringseis die door de NBPM gesteld wordt,  zwaarder is dan de wettelijke kwaliteitseis.

De wettelijke kwaliteitseisen vindt u in het besluit van 29 januari 2014 ‘Kwaliteitseisen Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren’.  

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of mentoren hieraan voldoen. Dit heet toelating.

Pas als men voldoet aan deze wettelijke kwaliteitseisen en over een bewijs van toelating beschikt, kan men door een kantonrechter benoemd worden tot mentor.

Toegelaten professionele mentoren hebben de plicht om jaarlijks bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM aan te tonen dat zij nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen. Dit heet handhaving

 De NBPM besteedt regelmatig aandacht aan kwaliteitseisen en het verder ontwikkelen hiervan. Zij is hierover samen met andere beroepsorganisaties en brancheverenigingen in gesprek met het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM en met de Expertgroep.

Lees verder...

Ledenvoordeel

Als lid van NBPM is er toegang tot verschillende voordelen en kortingsacties. 

Zo:

- wordt u altijd als eerste op de hoogte gebracht van wijzigingen in wet- erklaring.en regelgeving;

- ontvangt u twee keer per jaar kosteloos deskundigheidsbevordering;

- kunt u met korting een beroepsaansprakelijkheid verzekering afsluiten;

- krijgt u korting op de deskundige- en accountantsverklaring;

- kunt u 4 maal per jaar kosteloos aansluiten bij de regionale mentorcafés

- heeft u toegang tot een uitgebreid professioneel netwerk waar u met vragen terecht kunt;

- kunt u gebruik maken van het landelijk klachtenreglement van de vereniging.

-U ontvangt 10% korting op trainingen van Welkomen Trainingen

 

Lees verder...

Mentorcafé

Maandelijks word er in uw regio een mentor café georganiseerd. Het doel van deze ontmoetingen zijn o.a. voor leden om elkaar te ontmoeten, het uitwisselen van professionele zaken en het bespreken van regionale ontwikkelingen.

Lees verder...

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de beroepsvereniging?