Openbaar nieuws van NBPM2020-09-02T21:29:27+02:00

NBPM Nieuws

2september 2020

Beleid NBPM tijdens de corona pandemie

2 september 2020|

De mentoren

De mentoren van de NBPM werken met een kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking of mensen met ernstige psychische of lichamelijke aandoeningen. Onze doelgroep is daardoor extra kwetsbaar in deze corona crisis. De richtlijnen van de overheid en het RIVM zijn er ook speciaal op gericht om deze mensen te beschermen.

Onze leden volgen de veiligheidsvoorschriften van de overheid en het RIVM nauwgezet. Daarnaast proberen we ons mentorschap onder deze omstandigheden zo goed mogelijk vorm te geven.

De cliënten

Door de richtlijnen kunnen we onze cliënten nu vaak niet bezoeken. We proberen daarom zo veel mogelijk op alternatieve manieren contact met onze cliënten te onderhouden door bijvoorbeeld beeldbellen, kaartjes of raambezoek en natuurlijk ook met gewoon bellen of e-mailen. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van onze cliënten.

Het contact met de zorgverleners en behandelaars verloopt via de e-mail en telefoon. Als vergaderingen nodig zijn verlopen die via Skype of soortgelijke programma’s. Het coronanieuws van de instelling komt naar ons toe als eerste contact personen van onze cliënt. Dit nieuws spelen wij zo nodig weer door aan hun familie en/of belangrijke naasten.

Aanvragen mentor

Mocht u op zoek zijn naar een mentor, dan kunt u in deze coronatijd nog steeds een aanvraag bij de rechtbank doen voor de benoeming van een mentor. Op de website van de NBPM kunt u een mentor bij u in de buurt vinden. Heeft u een geschikte mentor gevonden dan kan deze u ook ondersteunen bij
het invullen en indienen van de aanvraag voor mentorschap. Geef daarbij ook aan hoeveel spoed er bij deze aanvraag nodig is. De rechtbanken houden nu nog nauwelijks zittingen waardoor de procedure van de aanvraag extra tijd kost. Het kan dan nodig zijn om op de aanvraag te vermelden dat er spoed bij is.

Go to Top