Contributie

De contributie voor de leden betreft 200 euro per jaar.

Voor aspirant-leden bestaat de contributie uit 1/12 deel van de jaarlijkse contributie vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het lopende kalenderjaar én € 50,-- voor deelname aan het kennismakings- en scholingsdagdeel van de NBPM.

 

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de beroepsvereniging?