Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Karin Dekker  voorzitter@nbpm.nl
Penningmeester: Aline van Rijswijk  administratie@nbpm.nl 
Deskundigheidsbevordering: Stieneke Greven deskundigheidsbevordering@nbpm.nl

PR en Communicatie: Nader in te vullen (vacature)

Esther Nusz verzorgt de secretariele ondersteuning info@nbpm.nl

 

Om toe te treden aan het bestuur dient men zich te voldoen aan het toetredingsreglement bestuur.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de beroepsvereniging?